Liaquat Ali Khan, indisch-pakistanischer Politiker, Liakat Ali Khan.

(8 von 8 Wörtern)
Möchten Sie Zugriff auf den vollständigen Artikelinhalt?

Quellenangabe
Brockhaus, Liaquat Ali Khan. http://brockhaus.de/ecs/enzy/article/liaquat-ali-khan